Colofon

De Stichting Mopti is op 25 april 2006 op initiatief van Willem Snapper opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in Mali. Willem wil zich ter plekke inzetten om de bevolking op kleine schaal te helpen bij problemen die zich daar voordoen en te zoeken naar duurzame oplossingen.

De Stichting Mopti stelt hem de middelen beschikbaar om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.

Willem zal zich vooral inzetten in de regio Mopti in Mali, Afrika.

De officiële doelstellingen staan als volgt in de statuten:

De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Er worden geen salarissen betaald.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Jan Vonk (voorzitter)
August Baks (secretaris)
Willem Snapper (penningmeester)

Contact-adres:
Seinwachterstraat 87
1019 TL Amsterdam

Financieel:

ING Bank rekeningnummer 5054851 ten name van Stichting Mopti Amsterdam
IBAN    NL18INGB0005054851
BIC     INGBNL2A


email: info@mopti.eu
website: www.mopti.eu
Kamer van koophandel: 34247083
RSIN nummer: 815743415


Adres in Mali:
Stichting Mopti
Boîte Postale 209
Mopti
République du Mali

Voor het beheer van de financiën in Mali is een Fondation opgezet: Association pour la gestion Financieres Stichting Mopti (A.G.F.S.M.), gevestigd in Mopti. Oprichters zijn Mamadou Traoré, Adama Diawara, Bouakar Guindo, Christian Douyon et Sékou Sanou. Bij de BNDA-bank is een rekening geopend. Gerechtigd tot het opnemen van geld zijn Mamadou Traoré en Willem Snapper, twee handtekeningen verplicht.