Sévaré, 8 december 2018

Lieve mensen,
Het is weer december, zoals ieder jaar doet de Stichting Mopti een beroep op u!
Trouwens, ook zonder deze uitnodiging lopen de eerste giften al binnen, waarvoor natuurlijk heel veel dank!
Misschien heeft u het gelezen, mijn "bewaker" Sékou overleed op 1 december jl. Daardoor vind ik het op dit moment lastig om mij bezig te houden met dit verzoek, maar ik probeer het toch.

De toestand in Mali is nog altijd onrustig, maar planten blijven groeien, die trekken zich niks aan van oorlog en geweld. Als we ze maar water geven.

Met de meeste van onze tuinen gaat het goed. In Komongalou overtuigden we de vrouwen dat ze onderhoud moesten doen. Zonder onderhoud wordt het al snel een chaos. Ze hebben zelf rondom de hekken vrijgemaakt van onkruid, begroeiing en vuilnis. Die hekken zijn in alle tuinen een voortdurend probleem. De begroeiing wordt soms zo zwaar dat de hekken de last niet meer kunnen dragen en dan zakken ze vanzelf in elkaar. Het afgelopen jaar hebben we van twee tuinen het hekwerk grondig gerestaureerd en meteen de onderkant van een betonnen rand voorzien. Dat nodigt de dorpelingen hopelijk uit om het zelf schoon te houden. Orde rondom zorgt er ook voor dat de vrouwen beter voor hun veldjes zorgen. Zo kregen de tuinen van Saredéra en Dialangou een beurt. Onze equipe blijft het in de gaten houden.
Van het voorjaar realiseerden we onze achtste tuin! Die van de Tamasheq, een groep vrouwen uit het noorden die daar door de voortdurende onveiligheid niet wilden blijven en hun toevlucht zochten in Sévaré. Het is trouwens voor ons doen een klein tuintje geworden, er is plaats voor ongeveer twintig vrouwen die zich ook elk met een kleiner veldje moeten behelpen. Van de zomer hadden ze een ruime gombo-oogst (zie foto). Er gebeurde best veel dit jaar, te veel om allemaal hier te vermelden.

Op dit moment zijn we bezig met een project voor gehandicapten in Mopti. Voorheen verdienden ze een zakcentje aan het toerisme, maar daar is natuurlijk geen sprake meer van. Een aantal van hen wil een graanmolen, waar de vrouwen uit de buurt hun mil (gierst) en rijst kunnen laten vermalen tegen een kleine vergoeding, wat ze anders met de hand moeten doen, u kent vast de bekende beelden van de stampende vrouwen. Dat is enorm vermoeiend werk en ze laten zich maar al te graag vervangen door een machine. We hopen dat het project aan het einde van dit jaar operationeel is. Wij houden u natuurlijk op de hoogte via de nieuwsbrieven.

De onveiligheid beperkt ons nu meer bij onze werkzaamheden. Het verbod om sommige tuinen te bezoeken per motorfiets is een probleem. Toch weet de equipe er af en toe heen te gaan en de vrouwen bij te staan en te helpen.

En wat de toekomst betreft, we gaan gewoon door, we laten ons niet kisten! Terwijl ik met deze mail bezig ben komt een volgende delegatie van vrouwen om hulp. Ik heb ze moeten vertellen dat er nog twee aanvragen voor tuinen liggen te wachten, en dat ze op z'n minst geduld moeten hebben.

Tot nu toe liet u ons nooit in de steek, ik hoop, dat wij ook dit jaar weer op u kunnen rekenen.
Wij vragen ook dit jaar weer om een bijdrage. Uw gift is aftrekbaar voor de Nederlandse belasting, ons ANBI-nummer (RSIN) is 815743415.
Zie voor details over giften de website van de belastingdienst.

Mogen wij ook dit jaar op u rekenen? Dat zou fantastisch zijn!

Graag dus een klein of een groot bedrag, alles is welkom, op onze rekening bij de ING-bank
IBAN: NL18 INGB 0005054851 t.n.v. de Stichting Mopti.

Zoals altijd blijf ik u op de hoogte houden via mijn zondagse nieuwsbrieven.
Indien u op de hoogte wilt blijven stuurt u mij een mail en zet ik u graag op de verzendlijst. U kunt zich ten allen tijde weer afmelden.
Voor meer details en voor de jaarverslagen klikt op u de website van de Stichting Mopti, al is deze site niet altijd helemaal up-to-date.
Ik hoop elke gever in elk geval persoonlijk te bedanken, als ik uw email adres ten minste ken.
En zoals gewoonlijk alvast reuze bedankt voor uw bijdrage, die getuigt van uw vertrouwen, vooral ook dank namens alle hard werkende vrouwen in de tuinen en natuurlijk ook namens onze equipe: Baba, Yacouba, Niangaly, Gouro en Makan.
Heel hartelijke groet,
Willem Snapper, Sévaré, Mali

Stichting Mopti: info@mopti.eu
Willem: wsnapper@mopti.nl

Het kan zijn dat u deze mail meerdere keren ontvangt, het is bijna niet te voorkomen, waarvoor mijn excuus.