Sévaré, 11 december 2016


Lieve mensen,

Het is december en ook dit jaar trekken we aan de bel. Het is een kroonjaar, ik zit nu op de kop af TIEN jaar in Mali en we zijn niet ontevreden over het resultaat. We hebben zes tuinen gerealiseerd met behulp van uw financiële steun en we helpen veel mensen. Het gaat niet overal even goed, sommige tuinen doen het beter dan de andere. De mensen waar we het voor doen leven in een wereld die we in Nederland niet kennen en we moeten echt onze uiterste best doen om de dorpelingen, de vrouwen in het bijzonder, te stimuleren om niet bij de pakken neer te zitten. De vrouwen zijn degenen die het meest gemotiveerd zijn, maar ze dragen ook de zwaarste lasten.

Hun dagen zijn lang, ze zorgen voor de kinderen, ze staan voor dag en dauw op voor hun huishoudelijke taken, ze stampen de mil, ze halen het water, noem maar op. En dan komt daar ook de tuin nog bij. Ze verdienen te worden geholpen. Het afgelopen jaar was wat wij noemen een soort tussenjaar. Geen nieuwe tuin, maar onze activiteiten concentreerden zich voor een groot deel op herstel, reparaties en onderhoud. Alhoewel, we creëerden toch een waterproject in het dorp Walirdé zelf met meerdere doelen. Schoon water voor een kleuterschool (zie foto), water voor een kleine tuin en voor hun vee. Het gaat om veel mensen, die vanuit het noorden zijn gevlucht voor het geweld van de jihadisten in 2012. Verder resten nog onze twee studentes, die de Stichting ondersteunt in Bamako. Bibata heeft haar studie informatica dit jaar trouwens afgerond en Solange (journalistiek) is bezig aan haar laatste jaar. Hopelijk vindt Bibata snel werk! Onze activiteiten hebben in 2016 niet te lijden gehad door politieke onrust, het leven gaat min of meer normaal door. Ik verwacht niet dat het in 2017 opeens anders zal zijn, al weet je dat natuurlijk nooit. Dus, dus, met uw hulp zouden we toch graag verder gaan en een zevende tuin aanleggen. Er is vraag te over, regelmatig krijg ik vrouwen op bezoek, die zo graag ook een tuin willen, maar ik kan maar een heel enkele honoreren. Dus mijn, onze vraag is duidelijk, of u weer wilt helpen!
De Stichting Mopti bezit een ANBI-verklaring.

U kunt uw gift storten bij de ING-bank rekeningnummer: IBAN NL18INGB0005054851, BIC INGBNL2A ten name van Stichting Mopti te Amsterdam.

Ik wijs u ook op een gift bij notariële akte, deze giften zijn zonder drempel volledig aftrekbaar, maar u moet zich voor vijf jaar verbinden. Voor de procedure hoeft u de deur niet uit, u hoeft er niet voor naar de notaris, het loopt allemaal via het internet. Via de link komt u rechtstreeks op de pagina van de Stichting Mopti, waar u alles desgewenst kunt regelen.

Heel hartelijke groet uit Sévaré en zoals altijd enorm bedankt!
Ik wens u tegelijk ook prettige feestdagen en het allerbeste in het komende jaar!

Willem Snapper
Sévaré/Mopti, Mali, email wsnapper@mopti.nl

U kent waarschijnlijk mijn wekelijkse nieuwsbrief (de aankondiging daarvan). Wilt u zich aan- of afmelden, dan graag een berichtje. Ik schrijf daarin over mijn persoonlijke belevenissen in Mali, over de politiek en de problemen en natuurlijk ook over het reilen en zijlen van de tuinen!

Meer informatie vindt u op de website: http://www.mopti.eu/colofon.htm