Uw gift en de belasting

Korte uitleg voor de aftrek van giften en de belasting. Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie komt van de website van de belastingdienst.

Voorwaarden aftrek gewone giften.
Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
  • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan. Bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
  • De uitgaven waren hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum.
  • Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.
a

Drempel en maximaal aftrekbedrag.
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal 60 Euro. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie op de website van de belastingdienst.

a

Schenking bij notariële akte:
Voor giften bij notariële akte geldt geen drempel. Dat zijn giften waarbij de schenker zich door middel van een notariële akte verplicht om aan een charitatieve instelling gedurende tenminste 5 jaar een bepaald bedrag te schenken. Hiervoor dient u zich normaal gesproken tot een notaris te wenden. Voor de aftrek van deze periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum. Dat betekent dat de overheid behoorlijk bijdraagt aan uw gift.

De Stichting Mopti heeft het u gemakkelijk gemaakt. Via Schenkservice.nl kunt u alles vanachter uw computer regelen.

Indien u op bijgaand logo klikt opent er een nieuw scherm en na het invullen van alle gegevens wordt het een en ander voor u geregeld. De notariële kosten komen voor rekening van de Stichting Mopti.

a

Volmachtformulier invullen en aanmelden

A
Klik op het logo van de schenkservice om de procedure in gang te zetten.
U kunt ook een email sturen naar de Stichting Mopti.