Jaarverslag Stichting Mopti 2016

download het jaarverslag als pdf bestand (0,6Mb), klik op het ikoon download jaarverslag

 

Inleiding
In het jaar 2016 wilden we eigenlijk even pauzeren, er was niet genoeg geld om met een nieuwe tuin te beginnen. Dus wilden we ons beperken tot onderhoud. Desalniettemin kregen we een verzoek van de organisatie AVS in Walirdé, niet te verwarren met de tuin van Walirdé, om te helpen met een waterproject. Zie hierna.

Financieel
We zijn de donateurs weer enorm dankbaar voor alle bijdragen, die beliepen in 2016 alweer 22.523,12 euro, een geweldig bedrag! Voor de goede orde, de decemberactie loopt gedurende de maanden december en januari van het volgend jaar, dit geeft soms een beetje een vertekend beeld.

De Tuinen

Sangubaka
Sangubaka is niet meer helemaal onze top-tuin. Het kost ons moeite om de vrouwen te blijven motiveren. Dit jaar pleegden we onderhoud aan het hekwerk en we vervingen de hoekpalen door steviger exemplaren. Her en der werd het gaas vernieuwd.

 

 

 

 

 

Sarédera
Nog steeds gaan Gouro en Makan elke maand naar Sarédera om de vrouwen bij te staan bij hun werkzaamheden. We zijn er niet zo tevreden, er zit niet zoveel schot in. Wel worden er tegenwoordig veel papaja’s geteeld, die groeien makkelijk, maar de velden zijn al te vaak niet of deels in gebruik. De watervoorziening kent in elk geval geen probleem. Ook repareerden we de handpomp van het dorp.

 

 

 

 

Médina Coura
Médina Coura is tegenwoordig ongetwijfeld onze mooiste tuin, alles groeit en bloeit! Een veelgehoorde klacht was het gebrek aan voldoende water. Zelf hebben ze naast de pomp op zonne-energie een kleine motorpomp aangeschaft, op zich een prima initiatief, maar het helpt amper, want als de twee putten leeg zijn, houdt alles op. Daarom hebben we besloten om een extra forage te laten boren, een stukje verderop. Daardoor verdubbelt de hoeveelheid water. Dat was onze eerste investering dit jaar. Het probleem van de entree kunnen we beter laten schieten, het lijkt onoplosbaar. Hogere krachten staan een oplossing in de weg, al kan ik eigenlijk niet accepteren. Er wordt enorm veel geproduceerd, veel salade, rode biet, papaja’s, wortelen, kortom het is een rijke tuin waar we trots op zijn!

 

Dialangou
Deze tuin komt ongetwijfeld op de tweede plek. Vooral de productie van sla is ongekend, maar daarnaast verbouwen ze uien, rode biet en papaja’s. Het gaat ze goed. Ook zij hebben een waterprobleem. Een andere NGO installeerde een twee pomp, maar die heeft het maar twee weken uitgehouden, “Chinoiserie” zeggen ze hier. De NGO weigert verder er iets aan te doen. Zonde. We overwegen eventueel hier ook een extra forage aan te leggen. Maar de kosten zijn aanzienlijk, ongeveer 1800 euro, we moeten zien of daarvoor in 2017 middelen beschikbaar zijn.

 

 

 

Walirdé
De vrouwen in de tuin van Walirdé kampen met de grote afstand tot het dorp. Daardoor heeft de tuin het niet makkelijk. De uien deden het in 2016 redelijk. Maar ook hier moeten we proberen de vrouwen meer te motiveren. Dat is daar geen makkelijke taak. Er zijn ook meningsverschillen tussen de presidente Nana en de andere vrouwen, omdat zij alles zelf wil regelen en de anderen daar nauwelijks invloed op hebben. Dat is lastig, want Nana is echt degene die de kar trekt. We hebben diverse keren daarover vergaderd.

 

 

 

Barigondaga
Barigondaga is onze zesde tuin, aan de rand van de rijstvelden achter Mopti. Het is onze grootste tuin en hij meet ongeveer 1,5 hectare. Eigenlijk is dat te groot in verhouding tot het wateraanbod. We hadden al aangegeven dat het beter zou zijn om niet het hele gebied in gebruik te nemen, daar is dus niet genoeg water voor beschikbaar. Maar de dorpelingen hielden zich niet aan dat advies en zodoende werd de tuin voorlopig geen groot succes. Hopelijk komen de dorpelingen eindelijk ook tot dat inzicht en kan de tuin in een kleinere vorm wel goed gaan draaien. Evengoed brengt de tuin wel het een en ander op, voornamelijk uien, en dan vooral voor eigen gebruik. We hadden een probleem met de stroomvoorziening. Een der vrouwen had bij het omploegen van haar land de stroomkabel beschadigd. Het viel niet mee om de storing te vinden. Omdat we in eerste instantie dachten dat het aan de stroomregelaar lag hebben we een splinternieuwe pomp aangeschaft. Gelukkig was dat dus niet het geval en we hebben nu een reservepomp in voorraad voor in geval van nood.

 

Het AVS project
We begonnen in 2016 toch een ander project in het dorp Walirdé. Een actieve dorpeling, Moussa Traoré, is er actief en trekt zich het lot aan van enkele honderden mensen, voor een groot deel vluchtelingen uit het noorden van Mali, omgeving Gao. Tijdens de bezetting van de Touareg en later de jihadisten rond 2012 en 2013 hebben velen een goed heenkomen gezocht in het zuiden van Mali, onder wie dus ook een groep die nu in Walirdé woont. Het dorp is eigenlijk een buitenwijk van Sévaré. Ze hebben daar onder andere een kleuterschooltje opgezet, het is niet meer dan één klas, maar er zitten wel een veertigtal peuters. Moussa heeft mij op een gegeven moment benaderd of de Stichting Mopti niet kon helpen met schoon water voor de kinderen. Daar zijn we op ingegaan. We hebben een klein huisje gebouwd, een forage laten slaan en zonnepanelen aangebracht. Het schone water zou ook aan de dorpelingen worden verkocht. In de praktijk kwam daar niet veel van terecht. In elk geval hadden de kinderen nu schoon water. Moussa wilde toch een wat intensiever gebruik van het water en er werden door de vrouwen een drietal kleinere tuinen in gebruik genomen, die het in de praktijk goed doen. De vrouwen zijn zeer gemotiveerd. Er wordt onder andere sla verbouwd, wortelen, uien en rode bieten. Dus eigenlijk is dit project tot onze zevende tuin uitgegroeid. Niet zoals we het in de andere tuinen deden, er zijn een paar kranen maar er zijn geen bassins. Dus moeten de vrouwen wel behoorlijk wat meer moeite doen om de planten te bevloeien. Maar het loopt, het loopt goed en iedereen is enthousiast.

De tuinen tot slot
Dus ja, afgezien van de zevende tuin in Walirdé, begonnen we nog niet met een achtste. Die komt in 2017. De tuinen doen het best goed tot heel goed. De tuin van Médina Coura spant ditmaal de kroon, het is er een zee van groen. Ook de tuin van Dialangou gaat heel goed, de vrouwen daar zijn semiprofessioneel. En de andere tuinen hobbelen er achteraan. Er zijn periodes dat het heel goed gaat en er zijn periodes dat het wat minder gaat. We hebben het idee dat we in elk geval heel goed bezig zijn. We geven enkele honderden vrouwen structurele hulp. En de tuinen worden enorm gewaardeerd, ook gezien het feit dat we meerdere nieuwe aanvragen hebben liggen.
Regelmatig vergaderen we met onze equipe om de diverse tuinen door te spreken en te zien waar eventueel zich problemen voordoen.

 

 

Andere projecten van de Stichting Mopti.

Onze twee studentes

Bibata Kodio
Bibata studeert informatica in Bamako op kosten van de Stichting Mopti. Zij heeft haar derde jaar erop zitten en we hebben alle vertrouwen dat zij haar vierjarige studie met succes zal kunnen afmaken. Zij wordt financieel gedeeltelijk ondersteund door een klein groepje donateurs. Naast de schoolkosten betalen we haar een maandelijkse bijdrage van vijftig euro.
Bibata heeft ondertussen haar laatste examen gehaald, per 1 januari 2017 stoppen we met haar maandelijkse toelage. Zij moet nu proberen werk te zoeken.
In 2017 steunen we haar nog met een cursus Engels, niet onbelangrijk in de informatica.

 

Mérédiougo Solange Kassogué
We helpen Solange met haar studie journalistiek in Bamako. Ook voor haar betalen we maandelijks vijftig euro voor transport. Zij gaat goed, ze wil nu verder met haar “masters”. In principe moet zij in 2017 afstuderen en wordt zij van de begroting afgevoerd. Ze is een intelligente jonge vrouw met beslist een mooie toekomst. We wensen haar succes.

 

 

 

 

En verder

School Almina
Ook in 2017 stuurde een donateur een bedrag om Ali Maïga te helpen met zijn school in Almina, in de buurt van het onveilige Douentza. Het ging dit jaar om 990,85 euro. De Stichting ondersteunt dat graag!

Centre Informatique
Helaas, het Centre Informatique bestaat niet meer. Het is uiteindelijk niet levensvatbaar gebleken. En de beheerders, de jeugd van Socoura heeft de financiering nooit rond gekregen. Zodoende moest er altijd geld bij en waarschijnlijk verdween er ook wel het een en ander. We konden daar geen duidelijkheid in krijgen. Komt bij dat elk internetcafé het moeilijk heeft, de techniek vordert snel, het internetcafé raakt overbodig. Het is jammer, maar het is de realiteit. We proberen de zonnepanelen terug te halen voor gebruik in een volgende tuin.

La piscine de Sévaré
De piscine van Sévaré is een nieuw idee van Willem. Hij heeft ooit een terrein gekocht waar een Centre Culturelle zou moeten komen. Dit plan heeft hij laten varen, exploitatie zou bijna onmogelijk zijn, zo was de verwachting. Een jaar geleden rees het idee om iets anders met het terrein te gaan doen, een zwembad voor de jeugd van Sévaré, maar dan ook een echt zwembad van een behoorlijk formaat.

Het plan werd zeer enthousiast ontvangen door Jurriaan van Stigt van de SDO (Stichting Dogon Onderwijs). Binnen enkele weken lag er al een schitterend plan van hem en van Dennis, een van zijn medewerkers. Maar het terrein moest groter. We hebben er alles aan gedaan om er een belendend terrein bij te kopen. Dat gaf erg veel vertraging, maar eindelijk in mei 2014, is dat gelukt. Het beschikbare terrein meet nu ongeveer 62 bij 22 meter. Dat moet groot genoeg zijn. Uitgangspunt is dat de exploitatiekosten zo laag mogelijk zijn, zodat slechts lage entree kan worden gevraagd.

Het is niet zeker of de Stichting Mopti dit plan onder zijn hoede moet nemen. De donateursgelden zullen vooralsnog niet worden gebruikt voor de realisatie. Voor het project zullen misschien externe fondsen worden gezocht, hun bijdragen lopen dan via de Stichting. Vandaar ook dat wij dit project hier opnemen. Het zwembad zal waarschijnlijk ook een eigen juridische status krijgen. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Vooruitzichten en plannen voor het jaar 2017

Nog altijd is Mali erg instabiel, er vinden bijna elke dag aanslagen plaats. Gelukkig hebben onze mensen van de Stichting Mopti daar weinig last van. Maar het stemt treurig.
De tuinen draaien goed, we hebben weinig onderhoud te doen, want dat deden we het vorig jaar al.
Terwijl ik dit schrijf, het is april 2017, zijn we al redelijk gevorderd met de aanlag en de bouw van de achtste tuin, die van Komongalou. De vrouwen daar staan te popelen om te beginnen, maar ze moeten nog wel minimaal een maand wachten.
Het hang een beetje af van onze financiële mogelijkheden, maar misschien dat we er in Dialangou een forage bij maken om de waterhoeveelheid op te voeren.
Met ons lid Yacouba Lougué (36!) gaat het niet zo goed. Hij is geveld door een attaque en bevindt zich in Bamako, ik denk niet dat hij snel weer van de partij kan zijn. We wensen hem sterkte!
Hieronder dansende vrouwen in Médina Coura.

 

 

Bij de cijfers
Het gaat ons goed, de donateurs hebben meer dan ooit bijgedragen, waarvoor duizendmaal dank! De cijfers spreken hopelijk voor zich. Het paard en de wagen van Dialangou werd voor het grootse gedeelte betaald, de laatste 61 euro hebben we maar afgeschreven. Voor Gouro en Makan kochten we twee lichte motorfietsen, opdat zij iets makkelijker de tuinen zouden kunnen bezoeken in het bijzonder die van Sarédera, die ligt op zo’n 35 kilometer van Sévaré. Hun bromfietsen bleken een beetje licht in relatie tot de afstand.

Beloningen
Het bestuur van de Stichting bestaat uit
Jan Vonk (voorzitter)
August Baks (secretaris)
Willem Snapper (penningmeester)
De laatste woont in Mali en is direct betrokken bij de projecten.
De bestuursleden worden niet door de Stichting Mopti betaald.

In Mali bestaat de equipe, die met het dagelijkse beheer is belast, uit:
Baba Traoré
Willem Snapper
Makan Traoré
Gouro Sow
Yacouba Lougé
Abdoulaye Niangaly.

Informatie
Willem schrijft elke week een nieuwsbrief. Alle activiteiten rond de projecten komen daarin aan de orde. Voor de rest gaan die nieuwsbrieven ook over politiek, over het leven in Mali en over hemzelf. U kunt zich daar via de mail op abonneren, maar u kunt ze ook altijd allemaal direct lezen op de website www.mopti.nl onder het kopje nieuwsbrieven.
Meer informatie tevens op de website van de Stichting Mopti: www.mopti.eu
Deze informatie is niet altijd helemaal up-to-date.

Stichting Mopti
Seinwachterstraat 87
1019 TL Amsterdam
email: info@mopti.nl
bank: NL18INGB0005054851

Amsterdam/Sévaré, 6 mei 2017