Jaarverslag Stichting Mopti 2019

download het jaarverslag als pdf bestand (0,8Mb), klik op het ikoon download jaarverslag

 

Inleiding

We schrijven mei 2020. Hier vindt u het jaarverslag over het jaar 2019. Onze belangrijkste activiteit dit jaar was de realisatie van onze tiende tuin bij het dorp Tiamoye. Verder hebben we diverse reparaties en verbeteringen doorgevoerd, onder andere een watervoorziening voor het kleuterschooltje van de AVPS, we betaalden de materialen voor het vernieuwen van het hekwerk van de tuin bij Barigondaga, een toiletgebouwtje voor de Tamasheq, plus een aantal kleinere posten voor de diverse tuinen. De toestand in Mali wordt er niet beter op. Jihadisten laten zich meer en meer gelden ook in onze omgeving. Tientallen, mogelijk honderden personen kwamen om het leven bij hun aanvallen. Tot nu toe zijn onze tuinen in elk geval geen speciaal doelwit. Maar bijvoorbeeld in Saredéra is de bevolking verplicht groenten uit de tuin aan de jihadisten te verstrekken. Dat gebeurt niet van harte. Tevens arriveren er in Sévaré en in Mopti steeds meer vluchtelingen uit de omgeving, families met hun schamele bezittingen, alles wat ze nog bijeen konden scharrelen. Sinds begin maart 2020 is er de dreiging van de corona bijgekomen! Onze equipe laat zich niet kisten, ook ik heb af en toe toch verschillende tuinen bezocht.

Financieel

De donateurs hebben ons in 2019 weer goed gesteund. De giften over het hele jaar 2019 bedroegen 17.638,31 euro. Dus dat is prachtig, zei het toch iets minder dan het vorig jaar. Natuurlijk danken wij onze donateurs. Zie later in het jaarverslag.

De tuinen

Sangubaka

Voor veel tuinen ben ik afhankelijk van de bevindingen van onze equipe, die regelmatig de tuinen bezoekt. Zo ook voor Sangubaka, onze eerste tuin. De equipe zegt dat het er goed gaat. Helaas is het hekwerk aan z’n eind en moeten we dat in 2021 vernieuwen.

 

 

 

 

 

 

Sarédera

Ik ging ervan uit dat de chef van het dorp die zo vaak dronken was al jaren geleden was overleden. Tot hij opeens op de foto verscheen. Het gaat redelijk goed in de tuin, maar er is weinig structuur. Dat komt vooral omdat de equipe er om veiligheidsredenen minder frequent langs kan.

 

 

 

 

 

Médina Coura

Wat valt er te zeggen over de tuin bij Médina Coura? Het gaat er gewoon erg goed en we maakten geen kosten!

 

 

 

 

 

 

Dialangou

De tuin van Dialangou doet het altijd ook erg goed, het is dit jaar misschien wel onze beste tuin. Het is altijd nog een paradijs voor sla. Het probleem van de meeldauw bij de papaja’s is niet helemaal opgelost. Er staan altijd nog zieke papajaplanten tussen. Maar gelukkig hebben de vrouwen best wel een flink aantal planten geruimd.
Ik constateerde wel dat de staat van het hekwerk weer niet optimaal is.

 

 

 

Walirdé

In deze tuin gaat het redelijk, niet alle velden zijn steeds in gebruik, maar over het algemeen ziet de tuin er netjes en opgeruimd uit. Dat is ook te danken aan de hulp van onze deskundige Garba Guindo. Niangaly deed enkele kleine reparaties aan de bassins.

 

 

 

 

 

Barigondaga

Het hek in Barigondaga blijft een probleem. Het heeft duidelijk onderhoud nodig. Deze tuin is echter groter dan de andere, waardoor het vervangen van het hek tamelijk duur is. We hebben met de dorpelingen afgesproken dat we deze grote reparatie éénmaal voor onze rekening nemen, daarna moeten zij het zelf doen. De vervanging zal het volgend jaar plaatsvinden, de materialen werden dit jaar al betaald. Er worden voornamelijk uien verbouwd en dat gaat goed.

 

 

 

Het AVPS-project

De Association des Volontairs pour le Progrès et la Sensibilisation à Walirdé (AVPS) bestaat eigenlijk uit twee onderdelen, de tuin en het kleuterschooltje in het dorp van Walirdé. Oorspronkelijk verzorgden we de watervoorziening voor het schooltje en de dorpelingen legden daarnaast enkele tuinen aan. Uiteindelijk leek de watervoorziening voor het schooltje op die plek niet zo’n succes. Elke dag moest per ezelkar water worden gehaald en niemand was daar erg gelukkig mee. Wij besloten bij het schooltje zelf een aparte watervoorziening aan te leggen. Dat werkt nu erg plezierig.
De pomp bij de tuin heeft er helaas een andere, maar niet minder belangrijke taak bij gekregen, water voor vluchtelingen uit Dogon-gebied.

 

Komongalou

In de tuin van Komongalou ging het in eerste jaar erg goed, nu gaat het helaas een stuk minder. Hadden wij niet genoeg aandacht?
Tegen het eind van het jaar kwam Garba onze equipe versterken, daardoor gaat het nu beter. We gaven ze ook een aantal nieuwe schoffels. Op de een of andere manier verdwijnen altijd alle gereedschappen. Niemand die ons kan vertellen waar die blijven. En niet alleen in Komongalou. Een ander probleem is het gebruik van compost en mest. Het is de vrouwen moeilijk ui te leggen hoe belangrijk dat is voor de gezonde teelt van groenten! Er wordt aan gewerkt.

 

 

De tuin van de Tamasheq

Het eerste jaar van deze mini-tuin ging erg goed, dit jaar is het een stuk minder. De vrouwen klagen niet over te weinig water, er is genoeg. Maar al te vaak zijn er te weinig vrouwen aan het werk en zien de veldjes er mager uit. We proberen de vrouwen te stimuleren door regelmatiger langs te gaan en hen te begeleiden. Ablo bouwde begin 2019 op hun verzoek een toiletgebouwtje, de vrouwen klaagden dat er geen wc was. Ze komen allemaal uit Sévaré, een flink eindje lopen. Dan is het prettig als er ter plekke een toilet beschikbaar is.

 

 

 

De tuin bij Tiamoye.

Begin 2019 realiseerde de Stichting Mopti de tiende tuin bij het dorp Tiamoye, eigenlijk niet ver van het dorp Sangubaka, maar dan aan de andere kant van de grote weg naar Gao.
Nieuw bij de realisatie was het gebruik van dunne maar sterkere buizen tussen de bassins. In de andere tuinen gebruikten we veel dikkere buizen, maar die zijn kwalitatief minder sterk, ze gaan vaker stuk en er zijn vaker reparaties nodig. We moeten zien hoe die dunnere buizen in de praktijk werken. Voor de rest ziet de tuin er erg goed uit.
Toen ik half juli terugkwam uit Nederland was de gombo-oogst net binnengehaald en werd begonnen met andere groenten, het min of meer normale gamma: kool, wortelen, uien en dergelijke. Vooral aubergines doen het in Tiamoye heel erg goed. Aangezien de vrouwen weinig ervaring hadden, was het resultaat in de tweede helft van het jaar wat pover, ondanks de latere inzet van onze nieuwe landbouwspecialist Garba Guindo. Dat zal hopelijk in het jaar 2020 veel beter gaan.


 

De tuinen tot slot

We zijn redelijk tevreden over de gang van zaken rond onze tuinen. We zijn nog steeds trots op wat we hebben bereikt.

 

 

Andere projecten

 

Almina / Douentza

Het zit Ali Maïga niet erg mee. Door dreiging van jihadisten moest hij zijn schooltje in Almina opgeven. In 2018 leende de Stichting Mopti hem een bedrag dat hij in vijf termijnen wilde terugbetalen om met zijn familie bij Douentza een stuk land te bewerken. En in 2019 betaalde hij ook werkelijk een vijfde deel terug. Hij kon rekenen op een redelijke oogst van sorghum en gierst. Dat was een meevaller.
Helaas raakt ook het stadje Douentza meer en meer onder invloed van jihadisten. In de omgeving van het stadje werden mensen ontvoerd en anderen vermoord. De broer van Ali Maïga werd ontvoerd en na enkele weken getraumatiseerd weer vrijgelaten. Het klimaat voor zijn project verslechterde met de dag.
Toch heeft Ali er vertrouwen in dat het project niet van de baan is. Hij heeft nog steeds twee ossen om de zware ploegen te trekken. Het blijft onzeker, maar er is goede hoop. Hij verwacht dit jaar een tweede termijn terug te kunnen betalen.

Association Benkadi

Ondanks dat we nog wat extra investeerden in het graanmolenproject van een groep gehandicapten in Mopti, loopt het project matig. De gehandicapten zijn niet in staat het werk zelf uit te voeren en moeten dus iemand inhuren. Als ze die hebben betaald blijft er voor de gehandicapten zelf niet veel meer over. Jammer dat er vooraf dus niet goed is nagedacht. Dat is deels ook onze eigen schuld. We blijven de groep voorlopig wel ondersteunen.

 

 

 

 

 

Vooruitzichten en plannen voor het jaar 2020

Het verhaal blijft eentonig en het wordt er bepaald niet beter op. Terwijl de jihadisten alsmaar oprukken met steeds geniepiger aanslagen en intimidaties hebben we nu ook te maken met de corona-crisis. Tot nu toe werden rond Sévaré 5 gevallen geïdentificeerd, maar aangezien er amper test-mogelijkheden zijn is het volstrekt onduidelijk hoe ernstig de situatie in werkelijkheid is. Van afstand houden is geen sprake, dus ook niet in de tuinen. Laten we hopen dat het virus zo snel mogelijk overwaait.
Voor het jaar 2020 hebben we een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. In voorgaande jaren betaalde Willem privé een bescheiden vergoeding aan de leden van de equipe, dat ging dus buiten de Stichting Mopti om. Het bestuur in Nederland was daar niet zo gelukkig mee en stelde voor de salarissen van de equipe door de Stichting te laten betalen en op te trekken naar een redelijk niveau, waarbij we de equipe vragen op alle gebied meer tijd aan de tuinen te besteden. Aangezien deze nieuwe benadering een behoorlijke aanslag pleegt op onze financiële middelen zullen wij voorlopig geen nieuwe tuinen starten. Uitgangspunt is de bestaande tuinen te verzelfstandigen en onafhankelijk te maken van de Stichting. Opdat alle tien tuinen meer aandacht krijgen, hebben we de equipe ook met een landbouwdeskundige uitgebreid. Zo hopen we te bereiken dat de tuinen meer aandacht krijgen, dat de productie wordt opgevoerd en er regelmatige inkomsten worden gegenereerd. Als dat lukt kan de Stichting zijn handen van de tuinen aftrekken. Zie voor de uitgebreide doelstellingen ons “Meerjarig beleidsplan” op de website van de Stichting.
Er is evenwel nog een lange weg te gaan. We lopen tegen veel gebrek aan kennis aan. Het kost erg veel tijd en energie om de vrouwen ervan te overtuigen dat hun werkwijze verbetering behoeft.

Persoonsgegevens (AVG)

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Zo ook voor de Stichting Mopti. Wij geven al in elke nieuwsbrief aan dat men zich eenvoudig kan aan- of afmelden. Wij voegen nooit zonder toestemming een adres toe aan onze adreslijst! Voor vragen en opmerkingen staan wij open.
Onze website hebben wij van een extra beveiliging voorzien (SSL), herkenbaar aan het groene slotje in de adresregel. De Stichting maakt geen gebruik van cookies.
Zie ook de Privacyverklaring op de website.

Adresgegevens

Stichting Mopti
Rustenburgerstraat 110
1073 GH Amsterdam
email: info@mopti.eu

Bij de cijfers

Dank aan alle donateurs die ons werk mogelijk maken.
Wij ontvingen een eerste terugbetaling van Ali Maïga in Douentza voor zijn landbouwproject.
Verder leende W. Snapper de Stichting op 30 november 2019 een bedrag van 2611,45 omdat er een kastekort dreigde bij de aanschaf van de materialen voor het hek van de tuin van Barigondaga.

 

Beloningen

Het bestuur van de Stichting bestaat uit
Rob van Gerve, voorzitter
Mar Oomen, secretaris
Willem Snapper, penningmeester
De laatste woont in Mali en is rechtstreeks betrokken bij de projecten.
Deze bestuursleden worden niet door de Stichting Mopti betaald.

De equipe in Mali

In Mali bestaat de equipe, die met het dagelijkse beheer is belast, uit:
Baba Traoré
Makan Traoré
Gouro Sow
Garba Guindo
Abdoulaye Niangaly
Willem Snapper (algemene supervisie)

Informatie

Willem schreef elke week een nieuwsbrief. Die regelmaat is teruggebracht naar éénmaal per maand. Alle activiteiten rond de projecten komen daarin aan de orde. Voor de rest gaan die nieuwsbrieven ook over politiek, over het leven in Mali en over hemzelf. U kunt zich daar via de mail op abonneren, maar u kunt ze ook altijd allemaal direct lezen op de website www.mopti.nl onder het kopje nieuwsbrieven.
Meer informatie tevens op de website van de Stichting Mopti: www.mopti.eu
De laatste website is niet altijd up-to-date.