Jaarverslag Stichting Mopti 2022

Direct naar beneden voor balans en resultaten klik hier.

download het jaarverslag als pdf bestand (0,6Mb), klik op het ikoon download jaarverslag 


Inleiding

Jaarverslag van de Stichting Mopti in Mali voor het jaar 2022.

De Stichting Mopti heeft vanaf 2007 tien tuinen gerealiseerd waar vrouwen groente en fruit verbouwen voor eigen gebruik of voor verkoop op de markt, aan hen de keus. De vrouwen hebben meestal wel onze hulp nodig, daarmee stoppen is moeilijk.
Het blijkt dat vooral reparaties en onderhoud met eigen financiële middelen bijna niet mogelijk is. Onze equipe bezoekt en helpt de vrouwen in de tuinen opdat de tuinen kunnen blijven functioneren.
Door de hulp van de donateurs van de Stichting kan de equipe die steun verlenen. Dat is mooi en iedereen is zo blij met die hulp.

Médina CouraHet maakt de tuinen helaas afhankelijk van de donateurs in Nederland. Dankzij hun steun kunnen zij verder. Wij proberen steeds om de vrouwen zelfstandig te maken zodat zij ook geld overhouden voor reparaties en onderhoud. Mede daarom zochten wij een vrouwelijke collega met wie de contacten mogelijk beter zijn. Dat werd Eve Banou, een jonge vrouw die vorig jaar de landbouwschool in Katibougou voltooide.
De onderhouds- en reparatiekosten vielen dit jaar mee. Naast kleinere bedragen voor bijvoorbeeld zaden werd er alleen een groter bedrag uitgegeven aan een nieuw hek in Sangubaka, zie foto hieronder.

Sangubaka

In alle tuinen worden de gardiens (bewakers) wel door de vrouwen zelf betaald. Dat is mooi. De gardiens hebben niet alleen een bewakende functie, maar zij houden ook de dagelijkse gang van zaken in de tuinen in de gaten.
De situatie in Mali is moeilijk. Nog altijd wordt het Willem ontraden om de tuinen zelf te bezoeken. Niet alleen omdat het voor hem zelf gevaarlijk zou kunnen zijn, maar ook omdat de tuinen eventueel op repercussies kunnen rekenen als er een blanke wordt gesignaleerd. De equipe zelf heeft er geen problemen, al moet zij wel oppassen. Saredéra is een verhaal apart. Daar moet de equipe extra alert zijn.
In de afgelopen jaren werden onze tuinen af en toe geholpen door andere NGO’s. In diverse tuinen installeerden zij een tweede watervoorziening of repareerden zij hekken. De junta heeft onlangs alle Franse hulp aan door Frankrijk gefinancierde projecten verboden. Dat is een grote schande. Het heeft ook gevolgen voor onze tuinen. Op die hulp kunnen wij voorlopig misschien niet rekenen.
Wij proberen steeds recente foto’s te hebben van de tuinen en de activiteiten. Onze fotografen doen hun best, maar de kwaliteit houdt soms te wensen over, waarvoor onze excuses.

Financieel

De donateurs hebben ons in 2022 niet bepaald in de steek gelaten. De giften over het hele jaar 2022 bedroegen ruim 28.000 euro! Dat is ongelofelijk.
Dit bedrag is niet hetzelfde als de giften van de decemberactie, dat komt omdat de berekening niet over dezelfde periode gaat. Natuurlijk zijn wij alle donateurs enorm dankbaar zijn. Zie later in het jaarverslag.

De tuinen

Sangubaka

Sangubaka was onze eerste tuin en stamt uit 2007. Het belangrijkste project in 2022 was het vervangen van de hekken. In elk geval rapporteert de equipe dat het er goed gaat. De voornaamste gewassen die er worden geteeld zijn mint, pepers, uien, bananen, gombo. papaja’s en andere groente en fruit.

 

 

 

 


Saredéra

In Saredéra moesten zonnepanelen worden vervangen omdat er enkele onverklaarbaar waren beschadigd. Dat is inmiddels gebeurd. Onze equipe kan daar niet zomaar op bezoek. Zij verplaatsen zich per motorfiets en die zijn een dankbaar doelwit van jihadisten en worden maar al te graag gestolen. Dus is zij verplicht om er met het openbaar vervoer heen te reizen. De tuin floreert goed, de vrouwen worden gedwongen om een gedeelte van de oogst, tegen betaling weliswaar, af te staan aan jihadisten uit de omgeving. Het betekent niet dat wij onze handen van de tuin aftrekken.

 

 

Médina Coura

Médina Coura

Medina Coura is nog steeds onze toptuin (zie foto hierbovem).
Alles schiet er uit de grond, ze verbouwen kool, aardappels, rode bieten, uien, peterselie, mint, papaja’s, soms tomaten, gombo. Ze hebben twee waterpunten, een door ons aangelegde put met pomp en een door een andere NGO gedoneerde forage, alle twee op zonne-energie.
Van tijd tot tijd komen vrouwen uit andere tuinen op bezoek om inspiratie en motivatie op te doen.

Forage, even uitleggen (zie foto hieronder van de recente boring in Tiamoye): Om water boven de grond te krijgen kun je kiezen uit twee methodes. In het begin groeven wij een put, een erg zwaar werk dat veel tijd in beslag nam en daardoor ook kostbaar was. In de put werd een waterpomp naar beneden gelaten, waardoor de tuin kon worden bevloeid. De tweede manier is het boren van een klein gat in de grond met een diameter van 14 centimeter. Daar wordt een speciale PVC-buis ingelaten, waar op zijn beurt de waterpomp in wordt gehangen. Het boren gaat soms met de hand, maar tegenwoordig ook vaak met een machine, dat kost in elk geval veel minder tijd en deze methode is uiteindelijk veel goedkoper en zeker niet slechter. Op het moment dat er op harde grond of rotsen wordt gestuit kan de boring mislukken.

Het boren van een forage

Dialangou

Dialangou is de tuin van de sla. Daar zijn de vrouwen erg goed in en het verkoopt goed op de markten in Mopti en Sévaré. Ook deze tuin is een voorbeeld voor de vrouwen uit andere tuinen. Verder verbouwen zij veel kool, uien en papaja’s.

 

 

 

 

 

Walirdé

IHet wordt eentonig, de tuin gaat best goed en de tuin ziet er netjes en opgeruimd uit.
Van een Belgische NGO krijgen ze elk jaar pootaardappelen en die doen het erg goed.

Verder verbouwen ze de gebruikelijke groenten en fruit zoals rode biet, uien, papaja, bananen en dergelijke. Ook hier hebben de vrouwen de beschikking over twee watersystemen. Onze Stichting heeft er een put gegraven met een pomp op zonne-energie. De UNHCR sloeg later een forage met ook een pomp op zonne-energie. Er is voldoende water.

 

Het AVPS-project van Walirdé

Het gaat dit jaar beter met de watervoorziening. De vluchtelingen die er een paar jaar geleden zijn neergestreken hebben ondertussen een eigen watervoorziening gekregen, waardoor ze geen water meer hoeven te halen bij onze waterpunten. Onze vrouwen houden dus meer water over voor de tuin. Dat probleem is dus voor een gedeelte opgelost. Mogelijk moeten wij op den duur toch nog een extra forage aanbrengen. Op de foto in het midden de promotor van de AVPS: Moussa Traoré.

 

 

 

Bij ons schooltje van Walirdé loopt het redelijk. Ze hebben hun eigen watervoorziening, zij hebben het water van bij de tuin niet meer nodig. Toch kampen zij soms met een tekort. De kindertjes van de kleuterschool vervolgen de lessen aan de basisschool van Moussa Traoré. Hij zou voor die klassen graag schoolbanken hebben, nu zitten al die kinderen steeds gewoon op de grond en dat is niet erg fijn. Misschien een idee voor 2023?

 

 

 

Barigondaga

Het moet gezegd, de tuin gaat ontegenzeggelijk goed. Dat komt onder andere door het goede hek. Toch ook hier is niet genoeg water. Dat komt nog steeds omdat de tuin op de uitdrukkelijk wens van de vrouwen, te groot is om in z’n geheel te bevloeien. We hopen nog altijd dat een andere NGO dat ooit oppakt. Maar sinds het de Franse NGO’s in Mali verboden is om bestaande projecten te ondersteunen moet de Stichting Mopti mogelijk toch denken aan een extra watervoorziening. Voorlopig hebben we andere prioriteiten en wie weet springt opeens toch een NGO in het gat. Anders misschien een ander jaar.

 


Hieronder het eerste waterbassin in Barigondaga.


Komongalou

Er zijn problemen met het hekwerk, het zou in slechte staat zijn. Na het vernieuwen van het hek in Sangubaka zou het hek in Komangalou aan de beurt moeten komen. Dat is nog niet gebeurd. De vrouwen werken desondanks heel hard, ze verbouwen sla, gombo, zoete aardappels, waarvan de bladeren ook goed verkopen, kleine uien, citronella, mint, selderie en komkommers. Er is dus wel werk aan de winkel. 

 

 

 

 

De tuin van de Tamasheq

De kleine tuin van de Tamasheq doet het volgens de equipe redelijk tot goed.
Ze hebben hard gewerkt in 2022, zoals gewoonlijk verbouwden ze gombo, maar ook sla, kool, kleine en grote pepers, papaja’s, mint en bananen.

 

 

 

 

 

 

De tuin bij Tiamoye

Ondanks dat Niangaly de buizen tussen de bassins heeft verdubbeld, stroomt het water nog steeds niet goed door. We denken nu aan een tweede forage aan de andere kant van de tuin. Dat kost een lieve cent, we gaan er op korte termijn mee bezig.  

In elk geval doet de tuin het tamelijk goed. De vrouwen verbouwen veel gombo, sla, wortelen en uien, maar ook mint, pepertjes en papaja’s

 

 

 

 

 

 

 

De tuinen tot slot

De Stichting Mopti heeft niet te klagen. De uitbreiding van de equipe met Eve Banou doet zich gelden.  We zitten op het moment financieel iets ruimer in ons jasje, zodat we enkele investeringen kunnen doen. Zoals de extra pomp met een forage in de tuin van Tiamoye.

Regelmatig worden uitwisselingen van vrouwen georganiseerd om hen te confronteren hoe het er elders toegaat. Dat werkt heel motiverend. We zijn heel trots op de behaalde resultaten.

Hieronder avondzon in Barigondaga

Andere projecten van de Stichting Mopti.

Association Benkadi

De gehandicapten in Mopti hebben het moeilijk. Hun onderkomen werd tegen de muur van een Centre Culturel geplaatst. Helaas had dit Centre een probleem met het geluidsniveau van de machine van de gehandicapten en zij dreigden het project te stoppen. Dat is een treurige tegenslag. De machine staat stil en er wordt geen rijst meer gemalen. Gelukkig heeft de Association nog een tweede machine die op een wagentje is gemonteerd. Daarmee gaat men langs de huizen om hun diensten aan te bieden. Maar ook daarmee ondervinden ze tegenslag. De ezel die we hadden aangeschaft is helaas overleden. Het is dus eigenlijk een project dat ook veel aandacht verdient. (Op de foto Bocar Guimdo met de mobiele molen)

Vooruitzichten en plannen voor het jaar 2023

We gaan ook in 2023 door met de steun aan de tuinen, ondanks dat het eigenlijk steeds moeilijker wordt. De salarissen van de equipe, leggen behoorlijk beslag op onze uitgaven. Als we voldoende middelen hebben willen we een tweede pomp installeren in Tiamoye, het hekwerk in Komangalou vernieuwen en schoolbanken aanschaffen voor het schooltje in Walirdé.  We blijven uitwisselingen organiseren tussen de vrouwen van onze tuinen! Het blijkt dat het de motivatie van de vrouwen enorm bevordert.

Laatste nieuws (april 2023): in Tiamoye installeerde Niangaly een tweede watersysteem. Tot onze grote schrik werd tegelijk een waterpomp in Walirdé door bandieten gestolen, dat is een grote schadepost. Wij zijn bezig om alle pompen en zonnepanelen extra te beveiligen.

Persoonsgegevens (AVG)

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Zo ook de Stichting Mopti. Wij geven al in elke nieuwsbrief aan dat men zich eenvoudig kan aan- of afmelden. Wij voegen nooit zonder toestemming een adres toe aan onze adreslijst! Voor vragen en opmerkingen staan wij open.
Onze website hebben wij van een extra beveiliging voorzien (SSL), herkenbaar aan het groene slotje in de adresregel. De Stichting maakt geen gebruik van cookies.
Zie ook de Privacyverklaring op de website.

Adresgegevens
Stichting Mopti
Rustenburgerstraat 110
1073 GH Amsterdam
email: info@mopti.eu

Bij de cijfers

Heel veel dank aan de donateurs die ons werk mogelijk maken.
Qua giften was het een uitzonderlijk goed jaar. Wij ontvingen met de decemberactie bijzonder veel bijdragen van onze donateurs. Daarvoor zijn wij hen bijzonder dankbaar.

Beloningen

Het bestuur van de Stichting bestaat uit
Rob van Gerve, voorzitter
Mar Oomen, secretaris
Willem Snapper, penningmeester
De laatste woont in Mali en is rechtstreeks betrokken bij de projecten.
De drie bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen dus geen geld van de Stichting Mopti.

In Mali bestaat de equipe, die met het dagelijkse beheer is belast, uit:
Baba Traoré
Makan Traoré
Gouro Sow
Garba Guindo
Abdoulaye Niangaly
Eve {Awa} Banou
Willem Snapper (algemene supervisie en onbezoldigd)

Informatie

Meer informatie vindt u tevens op de website van de Stichting Mopti: www.mopti.eu
Deze website is niet altijd up-to-date.
Willem schrijft elke maand een nieuwsbrief. Alle activiteiten rond de projecten komen in de nieuwsbrieven aan de orde. Voor de rest gaan zij ook over politiek, over het leven in Mali en over hemzelf. U kunt zich daar via de mail op abonneren, maar u kunt alle nieuwsbrieven ook altijd allemaal direct lezen op de website www.mopti.nl onder het kopje nieuwsbrieven.

 

De cijfers: