Colofon en ANBI

Per 2021 is het voor Goede-Doelen-Organisaties verplicht een aantal gegevens expliciet te publiceren. De meeste van deze gegevens vindt u op deze pagina, financiële gegevens in de jaarverslagen. Zie voor het jaar 2021 het jaarverslag.

De Stichting Mopti is op 25 april 2006 op initiatief van Willem Snapper opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in Mali. Willem wil zich ter plekke inzetten om de bevolking op kleine schaal te helpen bij problemen die zich daar voordoen en te zoeken naar duurzame oplossingen.

De Stichting Mopti stelt hem de middelen beschikbaar om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.

Willem zal zich vooral inzetten in de regio Mopti in Mali, Afrika.

De officiële doelstellingen staan als volgt in de statuten:

U kunt een kopie van de statuten downloaden als pdf, klik dan op het icoon hiernaast:   

In de praktijk houdt de Stichting mopti zich bezig met het realiseren van groentetuinen ten behoeve van de betere levensomstandigheden en de verzelfstandiging van vrouwen in dorpen rond Sévaré en Mopti in Mali.
De vrouwen verbouwen groenten voor eigen gebruik of voor verkoop op de lokale markten. Daarnaast steunt de Stichting tijdelijk enkele andere projecten in Douentza en Mopti. Zie daarvoor de jaarverslagen.
Zie het beleidsplan op de website:

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Contact-adres:
Rustenburgerstraat 110 hs
1073 GH Amsterdam

Financieel:

U vindt de financiële verantwoording in de jaarverslagen.

ING Bank rekeningnummer ten name van Stichting Mopti Amsterdam
IBAN    NL18INGB0005054851
BIC     INGBNL2A


email: info@mopti.eu
website: www.mopti.eu
Kamer van koophandel: 34247083
RSIN nummer: 815743415

De equipe in Mali, (zij ontvangen maandelijks een onkostenvergoeding):


Adres in Mali:

Stichting Mopti
Boîte Postale 15
Sévaré
République du Mali
tel 00223 62988262

De Association pour la Gestion Financieres Stichting Mopti (A.G.F.S.M.) behartigt de belangen van de Stichting Mopti in Mali en is speciaal met dat doel opgericht. Oprichters zijn Mamadou Traoré, Adama Diawara, Bouakar Guindo, Christian Douyon et Sékou Sanou. Bij de BNDA-bank is een rekening geopend. Gerechtigd tot het opnemen van geld zijn Mamadou Traoré, Abdoulaye Niangaly en Willem Snapper, twee handtekeningen verplicht.