Sévaré, 5 december 2021

Lieve mensen,
Een keer per jaar trek ik bij u aan de bel en u weet het. De Stichting Mopti heeft weer geld nodig voor de vrouwen van de tuinenprojecten. En natuurlijk doen we weer een beroep op u. Tot op heden liet u ons nooit in de steek en ik hoop uit de grond van mijn hart dat wij weer op u mogen rekenen.
Ik weet dat het in Nederland niet allemaal koek en ei is. Het corona-virus slaat wild om zich heen, er zijn meer positieve gevallen dan ooit en ik ken mensen die het niet gemakkelijk hebben. Ik leef heel erg met u mee.
In Mali heerst de corona slechts beperkt, maar het schijnt dat de besmettingen toenemen. We zitten ook hier in een koelere periode. Voorlopig is er in Mali praktisch niemand gevaccineerd.

SangubakaHelaas spelen in Mali zoals u weet heel andere problemen, die zijn minstens zo ernstig. Ik heb het dan natuurlijk over het jihadisme, het terrorisme en het banditisme. Deze drie bedreigingen verspreiden zich steeds meer over het land en manifesteren zich ook tot over de grenzen van Niger en Burkina Faso. Dat zijn geen prettige ontwikkelingen.

Ook wij rondom Sévaré en Mopti hebben daar veel last van. Onze equipe die de vrouwen begeleidt heeft mij ten sterkste ontraden om de tuinen te bezoeken. De equipe zelf gaat nog steeds elke dag de tuinen langs, zij maakt foto's, controleert, geeft raad, helpt en doet verslag. Daardoor ben ik redelijk op de hoogte van het wel en wee in de tuinen.
Natuurlijk hebben we af en toe problemen. De hekken hebben veel te lijden door soms harde winden en opdringerig vee. Normaal hebben we weinig problemen met de technische voorzieningen, maar toch sneuvelde de pomp in Komongalou en die moest worden vervangen, een flinke uitgave. We koesteren de ijdele hoop dat de vrouwen dat zelf kunnen regelen en financieren.
Maar lieve mensen, we blijven vol goede moed en alle aandacht richt zich op u. We hopen weer op een goed jaar in 2022!

TiamoyeIk was dit jaar bij een demonstratie van zaaimethodes in Tiamoye. De vrouwen waren zoals altijd leergierig en enthousiast. Het is fijn om daarbij te kunnen zijn. Op de foto hiernaast ziet u de vrouwen die zich voor de foto hebben gegroepeerd. In het midden Gouro en Garba (staand).
De foto boven werd gemaakt in Sangubaka.

 

Tot nu toe liet u ons nooit in de steek en wij hopen dat wij op uw steun kunnen blijven rekenen.

Dus wij vragen u ook dit jaar weer om een bijdrage. Uw gift is aftrekbaar voor de Nederlandse belasting, ons ANBI-nummer (RSIN) is 815743415.
Zie voor details over giften de website van de belastingdienst.
Wij proberen iedereen persoonlijk te bedanken, mits wij hun uw mailadres kennen.

Uw gift is meer dan welkom op onze rekening bij de ING-bank
IBAN: NL18 INGB 0005054851 t.n.v. de Stichting Mopti.

En zoals gewoonlijk reuze bedankt voor uw bijdrage, het getuigt van uw vertrouwen, vooral ook dank namens alle hardwerkende vrouwen in de tuinen en namens onze equipe: Baba, Niangaly, Gouro, Makan en Garbo. Zie Colofon voor hun complete namen en functies op de website.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dit verzoek aan anderen doorstuurt. Copieer deze link daartoe in een mail aan de begunstigde: https://www.mopti.eu/december2021/december.html

Willem schrijft elke maand een nieuwsbrief, klik desgewenst op de link. Indien u op de hoogte wilt blijven stuurt u een mail en dan zetten wij u op de verzendlijst. U kunt zich ten allen tijde ook weer uitschrijven.
Voor meer details en voor de jaarverslagen klikt op u de website van de Stichting Mopti, al is deze site niet altijd helemaal up-to-date.

Het bestuur wenst u alvast een prettig uiteinde en een beter 2022 !
Heel hartelijke groet namens de Stichting Mopti,
Willem Snapper, Sévaré, Mali.

Stichting Mopti: info@mopti.eu
Willem: wsnapper@mopti.nl


Wij willen u er graag op wijzen dat u ook duurzaam kunt bijdragen. Dat is voordelig voor u en voor ons. Als u zich voor minimaal vijf jaar vast legt voor een donatie scheelt u dat belasting. Vroeger moest u daarvoor langs de notaris, dat is niet meer nodig. Een overeenkomst tussen schenker en ontvanger volstaat. U kunt het formulier downloaden op de website van de Stichting Mopti. Klik dan hier! Invullen, ondertekenen, printen, scannen en opsturen naar de Stichting Mopti. Dan komt het helemaal goed!